Belg worden

Scroll naar

Als je als vreemdeling in België verblijft, kun je na een bepaald aantal jaren je nationaliteit wijzigen. Dit kan op verschillende manieren. 

Voorwaarden

Je kan op drie verschillende manieren Belg worden:

  1. Automatische toekenning
    Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat jij daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.
  2. Nationaliteitsverklaring
    Onder bepaalde voorwaarden kan je de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.
  3. Naturalisatie
    Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst burgerzaken 

Kosten

Voor elke nationaliteitsverklaring moet 150 euro aan registratierechten betaald worden. Gelieve eerst contact op te nemen met de dienst Burgerzaken alvorens deze registratiekosten te betalen.