Tenlasteneming

Indien je een vriend of familielid hebt die voor een periode van maximum 3 maanden naar België wil komen maar die persoon:

 • beschikt niet over de Belgische nationaliteit (en is ook geen burger van de Europese Economische Ruimte);
 • beschikt niet over voldoende financiële middelen om zijn of haar verblijf in België te bekostigen.

Dan kan je een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen op de dienst burgerzaken. Gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop je vriend of familielid het grondgebied van een van de Schengenstaten betreedt, ben je verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van het verblijf en de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring

Hier vindt u bijkomende informatie

Kosten

Gratis

Aanvraag

Een aanvraag dien je in door langs te gaan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Aanpak

De te volgen procedure verschilt in functie van het feit of de vreemdeling:

 • Vrijgesteld van de visumplicht: de dienst burgerzaken stuurt de tenlasteneming en bewijsstukken door naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de financiële draagkracht van de garant beoordeelt.
 • Visumplichtig en de visumaanvraag wordt ingediend bij een Belgisch consulaat: je krijgt de tenlasteneming onmiddellijk mee. De vreemdeling moet zich met de tenlasteneming en bewijsstukken aanmelden bij het consulaat dat zijn visumaanvraag zal behandelen.
 • Visumplichtig en de visumaanvraag wordt ingediend bij een consulaat van een andere Schengenstaat die als vertegenwoordiger van België optreedt: de dienst burgerzaken stuurt de tenlasteneming en de bewijsstukken door naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de financiële draagkracht beoordeelt. 

Meenemen

 • Originele (geen kopie!) identiteitskaart van de garant (dit is de persoon die uitnodigt).
 • Informatie over de vreemdeling:
  • Naam en voornaam
  • Geboorteplaats- en datum
  • Nationaliteit
  • Paspoortnummer
  • Volledig adres in het buitenland
  • Duur van het verblijf
  • Bij welke ambassade de visumaanvraag wordt gedaan
 • Bewijs inkomsten garant:
  • Zelfstandige: een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis 
  • Werknemer: de 3 laatste loonfiches van de garantsteller
  • Een document van een overheidsinstantie dat de netto- of bruto-inkomsten bewijst.