Verblijf langer dan 3 maanden in België

Niet-Belgen die langer dan drie maanden in België wensen te verblijven, moeten zich laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente. Zij moeten over een reële verblijfplaats in Zonnebeke beschikken. 

Voorwaarden

Er zijn verschillende procedures en voorwaarden. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst burgerzaken. Gelieve op voorhand contact op te nemen om een afspraak te maken. 

Kosten

Sinds maart 2015 moet er in bepaalde gevallen een administratieve kost betaald worden bij inschrijving. Meer info over de kostprijs vind je hier. 

Aanvraag

Om een aanvraag in te dienen, moet je langsgaan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.