Arbeidskaarten

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, hebt u in principe een arbeidskaart nodig. Een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Er bestaan 3 types arbeidskaarten:

Arbeidskaart B

 • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
 • wordt automatisch toegekend als je werkgever een arbeidsvergunning heeft
 • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden

Arbeidskaart A

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn. In de praktijk wordt de arbeidskaart A maar zelden uitgereikt, omdat wie in aanmerking komt, meestal al in aanmerking komt voor een verblijf van onbeperkte duur, waardoor hij geen arbeidskaart meer nodig heeft.
 • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden

Arbeidskaart C

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
 • blijft geldig voor bepaalde duur.

Voorwaarden

Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken kun je terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie. Voor buitenlandse werknemers die solliciteren voor een knelpuntberoep zijn de regels soepeler. 

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Kosten

Prijs: drie euro

Aanvraag

 • De arbeidskaarten A en C vraag je als werknemer zelf aan. Daarvoor moet je een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie. Je kunt hier de aanvraagformulieren afdrukken. Bij deze aanvraag moet ook een Inlichtingenblad voor buitenlandse werknemers bijgevoegd zijn. Dit inlichtingenblad moet je afhalen bij de dienst burgerzaken.
 • De arbeidskaart B wordt door je werkgever aangevraagd.

De dienst Economische Migratie bezorgt vervolgens de arbeidskaart aan de gemeente. Je wordt uitgenodigd door de dienst burgerzaken om langs te komen met een pasfoto en 3 euro. 

Meenemen

Identiteits- en/of verblijfsdocument en recente pasfoto.

Tips

Dienst Economische migratie Provincie Oost- en West-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 60
9000 Gent
Tel: 09 276 18 50
Fax: 09 276 18 55
E-mail: arbeidskaart.gent@vlaanderen.be