Begrafenisvergoeding oudstrijders

Gemeente Zonnebeke keert een begrafenisvergoeding uit bij het overlijden van oudstrijders of gelijkgestelden (verzetsleden, politiek gevangenen...) die gedomicilieerd zijn in Zonnebeke.

Voorwaarden

  • De overledene is ingeschreven in de bevolkingsregisters van Zonnebeke.
  • De weduwe van de overledene of de rechthebbende die het bewijs kan leveren van de betaling van de begrafenis heeft recht op deze vergoeding.

Aanvraag

De weduwe van de overledene of de rechthebbende moet een aanvraag doen bij de dienst burgerzaken.

Meenemen

  • Afschrift van het betalingsbewijs van de begrafenis op naam van de aanvrager.
  • Afschrift van een legitimatiebewijs statuut van de Nationale Erkentelijkheid (de lidkaart van de Nationale Oudstrijdersbond is niet geldig).
  • Een uittreksel van de overlijdensakte.