Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerzaken. In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • Of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie.
 • Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.
 • In welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest).
 • En of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

 

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden? Je kan kiezen uit volgende wijzen van lijkbezorging:

 • Begraving van het stoffelijk overschot.
 • Crematie gevolgd door de begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door de bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as in de territoriale zee.
 • Crematie gevolgd door de uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische terriotriale zee.
 • Crematie gevolgd door de begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Als ritueel van de uitvaartplechtigheid kan je in Vlaanderen kiezen uit een plechtigheid volgens:

 • De katholieke godsdienst.
 • De protestantse godsdienst.
 • De anglicaanse godsdienst.
 • De orthodoxe godsdienst.
 • De joodse godsdienst.
 • De islamitische godsdienst.
 • De vrijzinnige levensovertuiging.
 • De neutraal-filosofische overtuiging.
 • Geen ritueel

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan jouw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe wilsverklaring. Jouw nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden uitgestrooid, begraven ofwel bijgezet in een columbarium op de begraafplaats.

Voorwaarden

Om een wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling te tekenen, moet je minstens 16 jaar zijn.

Het verklaren van een laatste wilsbeschikking voor een minderjarige kan enkel door de persoon die over het hoederecht beschikt.

Kosten

Gratis.

Bijzonderheden

Goed om weten:

 • Je kan altijd wijzigingen aan jouw laatste wilsbeschikking indienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken.
 • De ouders of voogd van een minderjarige - jonger dan 16 jaar - zijn gemachtigd om de wilsbeschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen. De minderjarige kan deze wilsbeschikking wijzigen zodra hij 16 jaar oud is.
 • Als je verhuist, wordt de informatie van jouw wilsbeschikking doorgegeven aan de dienst burgerzaken van jouw nieuwe woonplaats.
 • Als een overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, moet de dienst burgerlijke zaken van de plaats van overlijden een toelating tot begraving of crematie afleveren. Je kan ook de gemeente waar je begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, toevoegen aan de wilsbeschikking.
 • Wanneer er geen laatste wilsbeschikking is geregistreerd, nemen degenen die de begrafenis regelen bij het overlijden een beslissing.

Aanvraag

 • Je geeft een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij de dienst burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee. Het invulformulier is hier beschikbaar.
 • Of je komt langs op de dienst burgerzaken.

Meenemen

Indien je de aanvraag op de dienst burgerzaken doet:

 • Je identiteitskaart.