Lichaam aan de wetenschap schenken

Je kan na je dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen door je lichaam af te staan aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je je lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Bijzonderheden

Kan ik een vergoeding krijgen?

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen worden voorzien.

Aanvraag

Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Je lichaam afstaan aan de wetenschap moet je wel zelf bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd. 

Je lichaam aan de wetenschap schenken gebeurt door middel van een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf voor de nabestaanden, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit.

Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terug vinden op de websites van de vernoemde universitaire instellingen. De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Tips

Waar kan ik terecht?

Vrije Universiteit Brussel
Brussels Health Campus
ARTE - Anatomical Research Training and education
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
arte@vub.ac.be
https://www.artevub.be
 
Vrije Universiteit Gent
Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185, 9000 Gent
T + 32 9 332 51 92 of +32 9 264 53 07
http://www.lichaamsafstand.ugent.be/
 
Universiteit Antwerpen
Faculteit Geneeskunde - Prof. Dr. Guy Hubens
Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie - Anatomie en Embryologie
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
T + 32 3 265 33 90
veerle.demaere@ua.ac.be
http://www.ua.ac.be/lichaamsafstand
 
Katholieke Universiteit Leuven
Secretariaat Anatomie
T + 32 16 33 66 81
 
UHasselt
Er worden op dit ogenblik geen donoren meer aanvaard. Er zijn voldoende testamentaire beschikkingen.