Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en gebeurt bij de dienst burgerzaken van de plaats van overlijden. Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden na de vaststelling van het overlijden. De vaststelling gebeurt door een geneesheer.

Voorwaarden

De overledene moet in Zonnebeke overleden zijn.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.

 • Sterft iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.
 • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
 • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op.

Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.

De dienst burgerzaken maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Meenemen

Bij de aangifte moet je volgende documenten meebrengen:

 • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven.
 • Identiteitskaart van de overledene.
 • De eventuele documenten betreffende de crematie.
 • De eventuele documenten betreffende de thuisbewaring van de asurne.
 • Identiteitskaart van de aangever.
 • Eventueel trouwboekje van de overledene.
 • Eventueel rijbewijs van de overledene.
 • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden, neem je volgende extra documenten mee:

 • Proces-verbaal van een officier van de politie.
 • Toelating tot begraven of crematie van de Procureur des Konings.

Tips

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • Bank
 • Notaris
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Ziekenfonds
 • Pensioenfonds
 • Belastingen
 • Huiseigenaar
 • Watermaatschappij
 • Leverancier van gas en elektriciteit