Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Als een kindje, dat meer dan zes maanden gedragen werd, kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
  • Werd het kind geen zes maanden gedragen, dan kan je een aangifte doen, maar het is niet verplicht.

Aanvraag

De aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Meenemen

Het overlijdensattest.