Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de pensioendienst aan ouderen vanaf 65 jaar betaalt. De IGO wordt uitbetaald als er na een inkomensonderzoek blijkt dat er te weinig pensioen is.

Het bedrag dat je kan krijgen, is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Je ontvangt het basisbedrag als je samenwoont met één of meer personen. Woon je alleen, dan krijg je het verhoogd bedrag.

Voorwaarden

Heb ik recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)?

Je hebt recht op een IGO als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Jouw financiële middelen bedragen per maand minder dan:
    • 1 121,72 EUR voor alleenstaanden (op 01/07/2019 aan index 144,42);
    • 747,81 EUR voor samenwonenden (op 01/07/2019 aan index 144,42).

De Federale Pensioendienst bepaalt jouw financiële middelen na een uitgebreid onderzoek naar de bestaansmiddelen (pensioenen, beroepsinkomsten, sociale uitkeringen, onroerende goederen, geld, … ) waarover je beschikt binnen jouw gezin.

  • Je bent minstens 65 jaar (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67 jaar).
  • Je bent Belg (of je bevindt je in een gelijkgestelde situatie).
  • Jouw hoofdverblijfplaats is in België.

Aanvraag

IGO kan vanaf 64 jaar aangevraagd worden op de dienst burgerzaken.

Bij een gewone pensioenaanvraag aan 65 jaar wordt het recht op IGO automatisch onderzocht.

Koppels moeten allebei een aanvraag doen.

Meer info vind je op deze pagina.

Meenemen

Identiteitskaart