Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de pensioendienst aan ouderen vanaf 65 jaar betaalt. De IGO wordt uitbetaald als er na een inkomensonderzoek blijkt dat er te weinig pensioen is.

Het bedrag dat je kan krijgen, is afhankelijk van jouw gezinssituatie. Je ontvangt het basisbedrag als je samenwoont met één of meer personen. Woon je alleen, dan krijg je het verhoogd bedrag.

Voorwaarden

Je moet:

  • Minstens 65 jaar zijn.
  • Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • In België gewerkt hebben.
  • Verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Aanvraag

IGO kan vanaf 64 jaar aangevraagd worden op de dienst burgerzaken.

Bij een gewone pensioenaanvraag aan 65 jaar wordt het recht op IGO automatisch onderzocht.

Koppels moeten allebei een aanvraag doen.

Meenemen

Identiteitskaart