Reispaspoort

Het reispaspoort is een biometrische paspoort en bevat persoonlijke data zoals vingerafdrukken en is gemaakt om fraude en manipulatie te bestrijden. 

De officiële naam voor een reispas is paspoort. Verwar dit niet met jouw identiteitskaart. Een paspoort is een identiteitsdocument dat volgens internationale normen is vastgelegd. Je hebt dit paspoort niet voor alle bestemmingen nodig. Voor een bezoek aan een van de landen van de Europese Unie volstaat jouw gewone identiteitskaart. Een geldig paspoort is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de Europese Unie. Zowel kinderen als volwassenen hebben een eigen paspoort nodig. Een Belgisch reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar voor minderjarigen. Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Kosten

Gewone procedure:

 • Volwassenen: €77 
 • Minderjarigen: €47 

Spoedprocedure (mits aangevraagd vóór 15.00u):

 • Volwassenen: €252 
 • Minderjarigen: €222

Je betaalt bij de aanvraag van de reispas.

Bijzonderheden

Uitzonderingen

 • In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden voor mensen die omwille an beroepsredenen veel moeten reizen of om humanitaire redenen. Deze tweede reispas staat volledig los van de eerste reispas. Een tweede reispas kan ook aangevraagd worden als in de huidige reispas een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar je naartoe reist. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum. Een tweede reispas wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft een geldigheidsduur van zeven jaar.
 • Op aanvraag is nu ook een nieuwe reispas met 64 bladzijden (in plaats van de huidige 32) te verkrijgen. Deze reispas is enkel via een spoedprocedure te verkijgen en is bedoeld voor mensen die veel reizen.

Aanvraag

Om een biometrisch paspoort aan te vragen staat er een speciaal toestel bij de dienst bevolking. Dit scant jouw foto, neemt jouw vingerafdrukken en registreert jouw handtekening. Die moet je op een elektronisch pad schrijven. Kinderen vanaf 6 jaar moeten hun handtekening plaatsen. Vanaf 12 jaar worden de vingerafdrukken genomen.

Een reispaspoort moet je aanvragen bij de dienst burgerzaken. Vraag het paspoort zeker op tijd aan, want de afgiftetermijn is minstens 10 werkdagen.

Meenemen

 • Je identiteitskaart.
 • Je eventuele oude reispaspoort.
 • Een recente pasfoto met een effen witte achtergrond. Pasfoto's die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen worden geweigerd!

Tips

 • Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Je kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.
 • Bewaar jouw paspoort met chip op een veilige plaats, zodat het elektronische circuit niet wordt beschadigd door vouwen, scheuren, extreme temperaturen, magnetische velden, microgolven, enzovoort.