Reistoelating voor minderjarigen

Als je reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

Een ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd en waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde (bijvoorbeeld grootouder, jeugdbeweging...).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen. Een oudelrijke toestemming is echter wel nuttig wanneer het kind niet met één of beide ouders samen reist. Het document "ouderlijke toestemming" kan bij een controle een bijkomend geruststellend element zijn.

In bijna alle gevallen/landen:

  • Beschouwt men het identiteits- of reisdocument in handen van het kind al als een uitdrukking van het medeweten en akkoord van de ouders voor de reis.
  • Er zullen minder twijfels over de ouderlijke toestemming zijn als de begeleidende volwassene(n) nabije familie is (zijn), het kind ouder dan 12 jaar is en de groep met wie het kind reist eenvormig is (bijvoorbeeld schoolreizen, jeugdbewegingen).

Meer informatie vind je hier.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Één van de ouders (geen stiefouder) of voogd (bewijs van ouderlijke macht meebrengen) kan een reistoelating aanvragen/afhalen.

Je kan op elk moment een aanvraag doen. Een reistoelating krijg je direct mee.

Je meldt je aan op de dienst burgerzaken. Het kind hoeft niet mee te zijn.

Je vult het document in en je handtekent ter plaatse in bijzijn van een beambte. De handtekening van de ouder wordt gewettigd door de gemachtigde beambte.

Meenemen

De identiteitskaart van de ouder of voogd.