Aangepast rijbewijs

Personen met diabetes hebben een aangepast rijbewijs nodig van zodra de ziekte wordt vastgesteld. Ook personen die enkel via een aangepaste levensstijl of met tabletten behandeld worden, hebben een aangepast rijbewijs nodig. Een aangepast rijbewijs heeft enkel een beperking in geldigheidsduur en vermeldt ‘diabetes’ niet.

Voorwaarden

Personen met diabetes hebben steeds een rijgeschiktheidsattest van een arts nodig.

Voor een privé-rijbewijs (groep 1) AM, A1, A2, A, B, B+E en G

  • Patiënten vanaf diagnose t.e.m. 2 inspuitingen insuline per dag: het attest wordt ingevuld door de huisarts.
  • Bij meer dan 2 inspuitingen insuline per dag, bij behandeling met een insulinepomp of bij een verhoogd risico op ernstige hypoglycemie: het attest wordt ingevuld door een endocrinoloog.

Voor een professioneel rijbewijs (groep 2) C en D

  • Het attest moet steeds worden ingevuld door de arbeidsgeneesheer op basis van een advies van huisarts of endocrinoloog en oogarts.

 

Kosten

Het aanvragen van een aangepast rijbewijs op de gemeente brengt een eenmalige kost met zich mee.

Aanvraag

De patiënt bezorgt het ingevulde attest en zijn oud rijbewijs aan de dienst burgerzaken van het gemeentehuis en bezorgt een kopie van het attest aan zijn verzekeringsmaatschappij. Pas bij ontvangst van het nieuw aangepast rijbewijs heeft de persoon met diabetes een geldig rijbewijs.