Internationaal rijbewijs

Wanneer je naar een land reist dat het Belgische rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt je uitgereikt door de dienst burgerzaken. Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationale rijbewijs die geldigheidsdatum over. Als jouw internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen wordt, moet je tegen dezelfde voorwaarden een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij moet je het oude internationaal rijbewijs of een verklaring van diefstal of verlies door de Belgische politie mee afgeven. In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek steeds jouw Belgisch rijbewijs tonen.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In Zonnebeke wonen.
  • In het bezit zijn van een identiteitskaart.
  • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Kosten

€21 cash.

Bijzonderheden

Uitzonderingen:

  • Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de FOD Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.
  • Als je in een land woont dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte en je houder bent van een Belgische identiteitskaart en Belgisch rijbewijs kun je een internationaal rijbewijs aanvragen bij de gemeente in België waar je het laatst woonde.

Aanvraag

Je kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken. Drie werkdagen na de aanvraag kan het rijbewijs afgehaald worden.

Meenemen

  • Je identiteitskaart.
  • Een pasfoto met een witte egale achtergrond
  • Jouw geldig Belgisch rijbewijs.
  • €21 cash.