Omwisseling van een oud naar een nieuw model van rijbewijs

Sinds de invoer in 1967 van het Belgisch nationaal rijbewijs kunnen we vier modellen onderscheiden. Het eerste type werd afgeleverd vanaf 1967 tot en met 31 december 1988 (het Belgisch rijbewijs genaamd).

RijbewijsModel1

Het tweede type werd uitgereikt vanaf 1 januari 1989 tot en met 30 september 1998 (Belgisch rijbewijs naar Europees model).

RijbewijsModel2

Sinds 1 oktober 1998 worden volwaardige rijbewijzen afgeleverd die volledig aangepast zijn aan de normen van de Europese gemeenschappen. Vanaf mei 2004 is de eerste bladzijde van dit model gewijzigd om de talen van de nieuwe lidstaten an de Europese Unie weer te geven.

RijbewijsModel3

Sinds april 2013 is het ook mogelijk om het nieuwe rijbewijs naar bankkaartmodel aan te vragen bij de dienst burgerzaken.

RijbewijsModel4

Voorwaarden

Momenteel bestaat er geen wettelijke omwisselingverplichting naar een recent model van rijbewijs. In een aantal situaties is het omwisselen naar een recent model zeker aan te raden:

  • Wanneer jouw rijbewijs beschadigd is.
  • Wanneer de foto op jouw rijbewijs niet langer gelijkend is.
  • Wanneer je over een rijbewijs beschikt dat werd afgeleverd voor 1989.

Kosten

€25 cash.

Aanvraag

Je moet het rijbewijs aanvragen op de dienst burgerzaken.

Meenemen

  • Jouw huidig rijbewijs.
  • Je identiteitskaart.
  • Een pasfoto met een witte egale achtergrond als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.
  • €25 cash.