Rijbewijs

Om een bromfiets, moto, auto, vrachtwagen of autobus te besturen, moet je in het bezit zijn van een rijbewijs. Nadat je slaagt voor het rijexamen, vraag je dit aan bij de dienst burgerzaken. Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaald gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Kosten

€25 cash.

Bijzonderheden

Heb je jouw rijbewijs verloren of is het gestolen?

Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtsbijzijnde politiebureau of bij jouw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst! Met het attest van verlies dat je ontvangt, kan je een nieuw rijbewijs aanvragen.

Dit attest van verlies of diefstal vervangt jouw rijbewijs niet! Voor je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs!

Aanvraag

Je moet het rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken. Drie werkdagen na de aanvraag kan het rijbewijs afgehaald worden.

Opgelet! Je hebt drie maanden om jouw rijbewijs op te halen. Na deze drie maanden wordt het rijbewijs vernietigd. Hierin worden de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit gevolgd.

Meenemen

Bij een eerste aanvraag:

 • Je identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën C en D: eventueel het attest van vakbekwaamheid en een medisch attest.
 • Een pasfoto met een witte egale achtergrond als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • €25 cash.

Nieuw rijbewijs na doktersonderzoek of verandering rijbewijscategorie:

 • Je identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd. Na een medisch onderzoek ontvang je het aanvraagformulier bij de dienst burgerzaken.
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleerd.
 • Een rijgeschiktheidsattest (voor categorieën C en/of D dat de arbeidsgeneesheer heeft afgeleverd).
 • Een pasfoto met een witte egale achtergrond als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • €25 cash.

Omwille van verlies of diefstal:

 • Je identiteitskaart.
 • Het attest van verlies/diefstal dat de politie heeft afgeleverd.
 • Een pasfoto met een witte egale achtergrond als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • €25 cash.