Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch examen.

Er bestaan verschillende modellen:

 • Model 36: enkel voor categorie B:
  • Je krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
  • Je mag niet rijden zonder begeleider.
  • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen.
  • Ten vroegste na 3 maanden leg je met jouw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
  • Met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren.
  • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
  • De begeleider:
   • Heeft minstens acht jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.
   • Werd de laatste drie jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen.
   • Heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).
 • Model 18: enkel voor categorie B:
  • Je krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig.
  • Je mag rijden zonder begeleiding.
  • Je bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen.
  • Ten vroegste na drie maanden leg je met de rijschool een praktisch examen af.
  • Je mag vergezeld worden door één persoon die minstens 24 jaar is en die een rijbewijs B heeft.
 • Model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B:
  • Dit type voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
  • Afhankelijk van de categorie krijg je het vanaf 18 jaar.
  • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen behalve voor categorie A.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan drie jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden:

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Kosten

€25 cash.

Aanvraag

Het voorlopig rijbewijs vraag je aan bij de dienst burgerzaken. Drie werkdagen na de aanvraag kan het rijbewijs afgehaald worden.

Meenemen

 • Je identiteitskaart.
 • Een aanvraagformulier, dat krijg je bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen.
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit attest en ondertekent hij/zij het formulier. Als de begeleider niet in Zonnebeke woont, moet hij/zij eerst naar het gemeentebestuur van de woonplaats met het aanvraagformulier.
 • Eventueel attest van de rijschool waar je reeds een opleiding volgde.
 • Een pasfoto met een witte egale achtergrond als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.