Vrijstelling draagplicht van de veiligheidsgordel in de auto

Bepaalde personen zijn vrijgesteld van het dragen van de veiligheidsgordel in de auto. De betrokkene moet het vrijstellingsbewijs altijd op zak te hebben.

Voorwaarden

Een persoon met een handicap, die gewichtige medische tegenindicaties vertoont voor wat betreft het dragen van de veiligheidsgordel, kan een vrijstelling bekomen.

Aanvraag

  • Via het aanvraagformulier of je haalt het af bij de dienst burgerzaken.
  • Dit attest wordt volledig ingevuld door jouw geneesheer en verzonden naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer.
  • De FOD Mobiliteit en Vervoer levert het vrijstellingsbewijs af bij jou thuis.

FOD Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
T 02 277 31 11 | info.mob@mobilit.fgov.be

Meenemen

Je identiteitskaart.

Tips

  • Als je de kaart verliest, schrijf je een brief met naam, adres, geboortedatum en de melding dat de kaart verloren is. De brief stuur je naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer.
  • Bij adreswijziging schrijf je een brief met naam, geboortedatum, de melding dat jouw adres gewijzigd is en het nieuw adres. De brief stuur je naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
  • Je moet ook het origineel attest (of kaart) van de vrijstelling bijvoegen. Neem steeds een kopie voor jezelf.