Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn/haar lichamelijke of psychische toestand zijn/haar verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder ten opzichte van het inkomen van een persoon op de normale arbeidsmarkt.

Voorwaarden

  • De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • De aanvrager moet in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven en moet ook aan een aantal andere voorwaarden voldoen met betrekking tot nationaliteit en inkomen. Op het inkomen worden evenwel enkele vrijstellingen toegestaan.
  • Ook de inkomsten van de persoon waarmee men een huishouden vormt, worden in aanmerking genomen.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Sinds 1 juli 2016 is de aanvraagprocedure gewijzigd.

Je kunt zelf een aanvraag indienen op myhandicap.belgium.be door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Vink in de online vragenlijst aan welke tegemoetkomingen of maatregelen je wilt aanvragen. Op basis van de gekozen tegemoetkomingen polst een interactieve vragenlijst naar je administratieve gegevens en zelfredzaamheid. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst.

Weet je niet goed op welke maatregelen en tegemoetkomingen je mogelijk recht hebt? Dan kan je vooraf een online screening doen (rubriek 'Kom ik in aanmerking?'). Ook wie de wetgeving niet goed kent, kan zo inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht heeft. Of ze ook worden toegekend, hangt af van het administratief en eventueel medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap

Je kan ook de aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken of bij het OCMW. Op het moment van de aanvraag zullen er reeds vragen moeten beantwoord worden i.v.m. je medische situatie en inkomen. Daarom is het aangewezen een afspraak te maken.

Meenemen

Identiteitskaart en eventueel een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden.

Volgende gegevens zullen gevraagd worden:

  • bankrekeningnummer
  • huisarts

Tips

Je kan de opvolging van jouw dossier voorlopig nog raadplegen via de website www.handiweb.be. Daarvoor heb je jouw identiteitskaart (pincode) en kaartlezer nodig.

In de toekomst zou dit ook geraadpleegd kunnen worden via myhandicap.belgium.be 

Een aantal veel gestelde vragen en een handleiding vind je op de website van de DG Personen met een handicap. Je kan ook een wijziging melden of vraag stellen via het contactfomulier van Directie-Generaal Personen met een Handicap.

http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm