Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

De integratietegemoetkoming wordt toegekend als je vanwege een handicap bijkomende kosten hebt.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met jouw eigen inkomsten en met de inkomsten van de persoon met wie je een huishouden vormt. Op de inkomsten worden er evenwel bepaalde vrijstellingen toegepast.

Je ontvangt een maximumbedrag volgens de categorie waartoe je behoort, afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid.

Men onderscheidt 5 categorieën :

  • Categorie 1 (7-8 punten)
  • Categorie 2 (9-11 punten)
  • Categorie 3 (12-14 punten)
  • Categorie 4 (15-16 punten)
  • Categorie 5 (17-18 punten)

Voorwaarden

  • Je bent ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar.
  • Door een vermindering van de zelfredzaamheid heb je bijkomende kosten om je in het maatschappelijk leven te integreren.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
  • Je verblijft permanent in België, uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Sinds 1 juli 2016 is de aanvraagprocedure gewijzigd.

Je kunt zelf een aanvraag indienen op myhandicap.belgium.be door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Vink in de online vragenlijst aan welke tegemoetkomingen of maatregelen je wilt aanvragen. Op basis van de gekozen tegemoetkomingen polst een interactieve vragenlijst naar je administratieve gegevens en zelfredzaamheid. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst.

Weet je niet goed op welke maatregelen en tegemoetkomingen je mogelijk recht hebt? Dan kan je vooraf een online screening doen (rubriek 'Kom ik in aanmerking?'). Ook wie de wetgeving niet goed kent, kan zo inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht heeft. Of ze ook worden toegekend, hangt af van het administratief en eventueel medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap

Je kan ook de aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken of bij het OCMW. Op het moment van de aanvraag zullen er reeds vragen moeten beantwoord worden i.v.m. je medische situatie en inkomen. Daarom is het aangewezen een afspraak te maken.

Meenemen

Identiteitskaart en eventueel een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden.

Tips

Je kan de opvolging van jouw dossier raadplegen via de website www.handiweb.be.

Daarvoor heb je jouw identiteitskaart (pincode) en kaartlezer nodig.

Meer info: http://handicap.belgium.be