Parkeerkaart voor personen met een handicap

Deze kaart is voor personen die problemen hebben met mobiliteit en biedt volgende voordelen :

  • Parkeren voor onbepaalde duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone).
  • Parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicapvrijstelling van het betalen van parkeergeld (niet alle gemeenten kennen die vrijstelling toe).
  • Gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS en de SNCB.

Lees hier de brochure.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • Je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit).
  • Je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer.
  • Je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd.
  • Je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert*.
  • Je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat vermeld staat in deze lijst.

*Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing".

Meer info: erkenning van een handicap.

Aanvraag

Heb je al een parkeerkaart van bepaalde duur en een geldige medische erkenning?

Parkeerkaarten van bepaalde duur worden niet automatisch verlengd.  Neem 6 maand voor het vervallen van je parkeerkaart contact op met Directie-Generaal Personen met een Handicap via het contactformulier, telefonisch of per post. Je hoeft geen attest van erkenning mee te sturen. Ook wanneer je nog geen parkeerkaart hebt maar je handicap reeds erkend is, kun je jouw parkeerkaart eenvoudig aanvragen door contact op te nemen.

Wanneer je handicap niet erkend is, moet je een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Hoe doe je een aanvraag?

Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig voor je identiteitskaart.
Geef steeds de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je het beste een afspraak bij hem of haar.

Wil je hulp?

Je kan ook je aanvraag laten indienen door de dienst Burgerzaken of het OCMW. Aangezien je dan samen een vragenlijst dient in te vullen over je medische situatie is het aangewezen hiervoor een afspraak te maken.      

Meenemen

Je identiteitskaart.

Tips

Raadpleeg online je dossier om te zien hoever het staat met je aanvraag. Je hebt hiervoor wel je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig.