Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor mensen met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege de vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten dragen.

Voorwaarden

Personen met een handicap van 65 jaar of ouder. De tegemoetkoming kan zowel uitbetaald worden aan personen die thuis wonen als aan hen die in een rusthuis verblijven.

Aanvraag

Sinds 1 juli 2016 is de aanvraagprocedure gewijzigd.

Je kunt zelf een aanvraag indienen op myhandicap.belgium.be door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Vink in de online vragenlijst aan welke tegemoetkomingen of maatregelen je wilt aanvragen. Op basis van de gekozen tegemoetkomingen polst een interactieve vragenlijst naar je administratieve gegevens en zelfredzaamheid. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst.

Weet je niet goed op welke maatregelen en tegemoetkomingen je mogelijk recht hebt? Dan kan je vooraf een online screening doen (rubriek 'Kom ik in aanmerking?'). Ook wie de wetgeving niet goed kent, kan zo inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht heeft. Of ze ook worden toegekend, hangt af van het administratief en eventueel medisch onderzoek door de DG Personen met een handicap

Je kan ook de aanvraag indienen op de dienst Burgerzaken of bij het OCMW. Op het moment van de aanvraag zullen er reeds vragen moeten beantwoord worden ivm je medische situatie en inkomen. Daarom is het aangewezen een afspraak te maken.

Meenemen

Identiteitskaart en eventueel een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden.