Bewijs van de samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeld die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor jouw eigen gezin.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

  • Je kan het attest zelf via het rijksregister aanvragen. Hiervoor heb je een kaartlezer en jouw identiteitskaart nodig.
  • Of je kan het attest via dit formulier aanvragen. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest via e-mail aanvragen. Gelieve volgende zaken te vermelden: voornaam, achternaam, rijksregisternummer, of je het attest nodig hebt voor een buitenlandse instantie en zo ja, voor welk land. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken mits voorlegging van je identiteitskaart. Je krijgt het bewijs van gezinssamenstelling onmiddellijk mee.

Meenemen

Indien je de aanvraag pesoonlijk bij de dienst burgerzaken doet:

  • Je identiteitskaart.