Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent. Dit document wordt soms gevraagd door verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een advocaat, een notaris, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo moet je jezelf bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aanbieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

Je moet een inwoner van Zonnebeke zijn.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

  • Je kan het attest via dit formulier aanvragen. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest via e-mail aanvragen. Gelieve volgende zaken te vermelden: voornaam, achternaam, rijksregisternummer, of je het attest nodig hebt voor een buitenlandse instantie en zo ja, voor welk land. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je krijgt het bewijs van leven onmiddellijk mee.