Bewijs van nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Voorwaarden

Om het attest te kunnen aanvragen moet je inwoner van Zonnebeke met de Belgische nationaliteit zijn. Inwoners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, kunnen het bewijs van nationaliteit aanvragen bij hun ambassade of consulaat.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

  • Je kan het attest via dit formulier aanvragen. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest via e-mail aanvragen. Gelieve volgende zaken te vermelden: voornaam, achternaam, rijksregisternummer, of je het attest nodig hebt voor een buitenlandse instantie en zo ja, voor welk land. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je krijgt het bewijs van nationaliteit onmiddellijk mee.