Bewijs van woonst

Scroll naar

Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente. Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • Naam en voornamen
  • Geboorteplaats en -datum
  • Adres
  • Burgerlijke staat
  • Nationaliteit
  • De datum sinds wanneer je op het adres woont

Kosten

Gratis.

Aanvraag

  • Je kan het attest via dit formulier aanvragen. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest via e-mail aanvragen. Gelieve volgende zaken te vermelden: voornaam, achternaam, rijksregisternummer, of je het attest nodig hebt voor een buitenlandse instantie en zo ja, voor welk land. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het attest persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je krijgt het bewijs van woonst onmiddellijk mee.