Overlijdensakte

Een overlijdensakte vermeldt alle gegevens over een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De akte is nodig om de overledene te vervoeren, te begraven of te cremeren.

Voorwaarden

De persoon waarvoor de overlijdensakte wordt opgevraagd, is overleden in Zonnebeke.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

  • Je kan het uittreksel via dit formulier aanvragen. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.
  • Of je kan het uittreksel persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je krijgt het bewijs van nationaliteit onmiddellijk mee.
  • Of je kan het uittreksel via e-mail aanvragen. Het attest wordt naar je thuis opgestuurd.

Meenemen

Indien je de aanvraag persoonlijk bij de dienst burgerzaken doet:

  • Jouw identiteitskaart.