Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op  naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

  1. Model (art. 595): model één is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  2. Model (art. 596.1): model twee heb je nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.
  3. Model (art. 596.2): dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt. 

Ben je werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan je het gewenste model aanduiden op het typeformulier, en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij de stad.

Bij elke aanvraag dient de reden vermeld te worden waarvoor het uitstreksel moet dienen. Voor een sollicitatie steeds de naam van de werkgever vermelden en de job goed omschrijven.

Wens je een uittreksel in een andere landstaal (Frans of Duits), dan kan je dit aanvragen bij de dienst Centraal strafregister van de FOD Justitie.

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Fax: +32 2 552 27 82
E-mail: cjc-csr@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op je aanvraag: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, handtekening, reden van aanvraag, kopie van identiteitskaart.

Voorwaarden

Je moet een inwoner van Zonnebeke zijn.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Inwoners

  • Je kan het attest via dit formulier aanvragen. 
  • Of je kan het attest via e-mail aanvragen. Gelieve volgende zaken te vermelden: voornaam, achternaam, rijksregisternummer, wat de reden is van je aanvraag en voor wie het document bestemd is. Vermeld of je het attest per mail of per post wenst te verkrijgen.
  • Of je kan het attest persoonlijk komen aanvragen bij de dienst burgerzaken, mits het voorleggen van jouw identiteitskaart.

 

Meenemen

Indien je de aanvraag persoonlijk bij de dienst burgerzaken doet:

  • Je identiteitskaart.