Aangifte beroepswijziging

Scroll naar

Elke verandering van beroep moet gemeld worden aan de dienst burgerzaken om de persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij te houden. De informatie 'beroep' vermeldt de activiteit waaruit een persoon zijn voornaamste bestaansmiddelen put.

De vermelding van jouw beroep wordt op bepaalde attesten, uittreksels en bewijzen vermeld.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

  • De aangifte van beroep kan via dit formulier.
  • Via e-mail is dit ook mogelijk: vermeld het beroep dat je uitoefent en de datum van indiensttreding. Indien deze info niet beschikbaar of gekend is, wordt de datum van aangifte vermeld.