Militiegetuigschrift

Scroll naar

Een milietiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. 

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Aanvraag

Voor het pensioen

Je kan het attest of uittreksel aanvragen op volgend adres:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, 1140 Brussel


T 024 41 83 28
F 024 43 96 77
dghr.hrgan@mil.be

Wil bij de aanvraag naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres vermelden zodat het stamboekuittreksel kan worden opgestuurd.