Verkiezingen 2019 - stemmen met een volmacht

Wanneer je op de verkiezingsdag in de onmogelijkheid verkeert om te gaan stemmen, dan kan je een andere kiesgerechtigde machtigen om in jouw naam te stemmen.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
je bent te ziek of te zwak een doktersattest
je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van jouw werkgever

zelfstandigen: attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente
je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van jouw school
je kunt niet stemmen door jouw geloofsovertuiging (hieronder valt ook het communiefeest) een attest van de religieuze overheid
je bent schippermarktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente
je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting

 

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Indien je nog vragen hebt kan je mailen naar verkiezingen@zonnebeke.be. Dan helpen we je verder.

Aanpak

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kunt het volmachtformulier downloaden op de website van de Dienst Verkiezingen of gratis aanvragen bij je gemeentebestuur.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier , het bewijs van je afwezigheid en  je oproepingsbrief aan de persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website Verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie.

Meenemen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief