Milieuvergunning

Scroll naar

Vanaf 1 september 1991 werd het nieuwe Vlaams Reglement voor de Milieuwetgeving (Vlarem) van kracht. Afhankelijk van de graad van belasting op de mens en de omgeving worden de hinderlijke inrichtingen in drie klassen ingedeeld. Voor een inrichting die voorkomt op de rubrieklijst zoals bepaald in Vlarem I, is voor klasse 1 en 2 een vergunning vereist of is onderworpen aan de meldingsplicht voor klasse 3. Voor aanvragen (klasse 1 en 2) met toepassing van het Vlarem wordt een openbaar onderzoek ingesteld en kan het dossier worden ingezien.

Voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen, gelieve de dienst milieu te contacteren.