Premie herbruikbare luiers

Scroll naar

Om de hoeveelheid restvuil te beperken, hanteert het gemeentebestuur het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hoe meer afval je produceert, hoe meer je hiervoor dus betaalt. Een andere methode om de afvalberg te verkleinen, is het belonen van mensen die bewust minder afval produceren, bijvoorbeeld door het gebruiken van katoenen luiers in plaats van wegwerp exemplaren. Kleine kinderen produceren immers over hun gehele luierperiode ongeveer 1,1 ton afval aan wegwerpluiers. De gemeente roept daarom een nieuw reglement in het leven waardoor er een financiële bijdrage kan aangevraagd worden voor herbruikbare luiers.

 

Voorwaarden

  • Aan elke inwoner van Zonnebeke kan een éénmalige toelage verleend worden voor het gebruik van herbruikbare luiers, ook wel ecoluiers genoemd, per geboren kind in Zonnebeke gedomicilieerd.
  • Onder herbruikbare luier dient te worden verstaan elke luier, gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier, die na gebruik niet wordt weggegooid, maar wordt gewassen en opnieuw gebruikt.
  • De vermelde toelage bedraagt 50% van de kostprijs met een maximum van 75 euro en wordt uitbetaald na vertoon van een aankoopbewijs van herbruikbare luiers en bijhorende benodigdheden.
  • De aanvraag voor de toelage dient ingediend binnen een termijn van uiterlijk 12 maanden na de geboorte. Dit gebeurt met het daartoe bestemde aanvraagformulier dat bij de milieudienst kan opgevraagd worden. Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de factuur op naam en/of het betalingsbewijs gevoegd.

Aanvraag

Vul hier het aanvraagformulier in.