Premie voor de aanleg van een individuele waterzuiveringsinstallatie

Voorwaarden

  • Voor sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.
  • Een installatie bij een woning die ligt buiten de zuiveringszones A en B.
  • Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put.
  • De installatie moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de code van goede praktijk.
  • Het hemelwater moet maximaal afgekoppeld worden.

Reglement

Bijzonderheden

De gemeentelijke premie bedraagt maximum de helft van de bewezen kosten met een maximum van €800. De premie is éénmalig.

Aanvraag

De aanvraag moet gebeuren in het jaar dat de installatie is gebouwd.

Bij de aanvraag moet een keuringsattest van de installatie gevoegd worden. Meer informatie vind je hier.

Tips

Opletten! Keuring bij een plaatsing van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA):

Bij nieuwbouws of belangrijke wijzigingen aan de privéwaterafvoer moet je een keuring laten uitvoeren, ongeacht de saneringswijze van het afvalwater. Als het zuiveren van het afvalwater gebeurt door middel van een IBA (in het individueel te optimaliseren buitengebied), dan moet dus ook een nieuwe aansluiting op dergelijke installatie worden gekeurd. Ook de scheiding van het afvalwater en hemelwater wordt gecontroleerd. Verdere informatie vind je op de website van De Watergroep.