Subsidie voor het installeren van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Voorwaarden

De subsidie voor het installeren van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen geldt voor woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente, zowel voor de aanleg bij bestaande woningen als verbouwde woningen. De hemelwaterputten moeten echter voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.

Bijzonderheden

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt €500 bij een verbouwde of bestaande woning. De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt €250.

De uitbetaling gebeurt op basis van de ingediende facturen en betalingsbewijs en na controle van de werken.

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor de start van de aanleg en de principiële toezegging van de toelage door het schepencollege afgewacht.