Subsidie voor onderhoudswerken aan kleine landschapselementen

Scroll naar

Het gemeentebestuur wil het behoud van kleine landschapselementen aanmoedigen en voorziet daarom in een subsidie voor het onderhoud van deze kleine landschapselementen.

Voorwaarden

Volgende onderhoudswerken komen in aanmerking voor subsidie:

  • Onderhoud van hagen.
  • Onderhoud van houtkanten.
  • Knotten van knotbomen.
  • Onderhoud van poelen.

Reglement

Lijst inheemse planten

Aanvraag

De werken mogen pas uitgevoerd worden na voorlopige goedkeuring door het schepencollege, dat wil zeggen, na ontvangst van de door het schepencollege ondertekende brief.

Na voltooiing van het werk dient het 'Aanvraagformulier tot uitbetaling' ingevuld en doorgestuurd te worden. Na ontvangst en eventuele controle door de dienst, wordt de uitbetaling uitgevoerd. Er kan geen uitbetaling gebeuren wanneer dit formulier niet werd doorgestuurd.