Mantelzorgpremie

Scroll naar

Een maandelijkse toelage wordt toegekend aan de mantelzorgers via de zorgbehoevende inwoners van de gemeente Zonnebeke aan wie zij ondersteuning bieden.

Hiermee erkent het OCMW Zonnebeke het belang van mantelzorg als aanvullende zorg, bovenop professionele hulpverlening en thuiszorg, die mee toelaat dat zorgbehoevenden verder thuis kunnen blijven wonen. Het OCMW wil zijn waardering uitdrukken voor de mantelzorgers omwille van hun dagelijkse inzet voor de zorgbehoevenden.

Voorwaarden

Op deze premie staat geen leeftijdsvoorwaarde.

Aanvraag

Aanvraagformulier of aanvragen op de sociale dienst.

Contactpersonen:

Maatschappelijk werker Loes Vroman  051 48 06 10
loes.vroman@zonnebeke.be