Tegemoetkoming in de vakantie van zieken en mindervaliden

Scroll naar

Voorwaarden

Deze tussenkomst wordt toegekend:

  • Aan inwoners van de gemeente die langdurig ziek of mindervalide zijn en die aangedaan zijn door een vermindering of ontoereikendheid van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid van minstens 66% en hiervoor de nodige attesten kunnen voorleggen.
  • Als bijdrage in de kosten van een aangepast vakantieverblijf in het binnen- of buitenland.
  • Indien de vakantie georganiseerd wordt door een sociale vereniging en/of een erkend ziekenfonds, door de federale overheid daartoe gemachtigd.
  • Wanneer het verblijf minimum vijf dagen duurt, reisdagen inbegrepen.

Reglement

Aanvraag

Aanvraagformulier of aan te vragen op de sociale dienst.

Contactpersoon:

Maatschappelijk werker Lindsy Brackez T 051 48 06 11
lindsy.brackez@ocmwzonnebeke.be