Verwarmingstoelage

Scroll naar

De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. De sociale dienst van het OCMW
van Zonnebeke bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor deze toelage. Hoeveel de premie bedraagt, hangt af van de prijs die je betaalt.
 

Voorwaarden

Voor wie:

  • Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering.
  • Gezinnen met een laag inkomen.
  • Personen met schuldenoverlast.

De toelage heeft betrekking op:

  • Woningen verwarmd met huisbrandolie.
  • Woningen verwarmd met verwarmingspetroleum (type c).
  • Woningen verwarmd met bulkpropaangas.

Opgelet! Verwarming met aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Aanvraag

Kom binnen de 60 dagen na levering langs met je factuur op de sociale dienst om de toelage aan te vragen.