Verwarmingstoelage

Scroll naar

Voorwaarden

Voor wie:

  • Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering.
  • Gezinnen met een laag inkomen.
  • Personen met schuldenoverlast.

De toelage heeft betrekking op:

  • Woningen verwarmd met huisbrandolie.
  • Woningen verwarmd met verwarmingspetroleum (type c).
  • Woningen verwarmd met bulkpropaangas.

Opgelet! Verwarming met aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Aanvraag

Kom binnen de 60 dagen na levering langs met je factuur op de sociale dienst om de toelage aan te vragen.