Aangifte geluidsnorm

Scroll naar

De overheid hanteert een strengere regelgeving betreffende de geluidsnorm bij het gebruik van de gemeentelijke gebouwen. De norm die vanaf nu geldt is 85 decibel. Concreet wil dit zeggen dat alle activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, de geluidsnorm van 85 decibel niet mogen overschrijden. Afwijkingen tot 95 decibel worden toegestaan, indien er op voorhand een aanvraag wordt ingediend bij het schepencollege. Deze maatregel wordt toegepast om blijvende gehoorschade, die optreedt vanaf 95 decibel, te voorkomen. Afwijkingen tot 100 decibel kan worden toegestaan bij evenementen in een tent of in openlucht. 

Aanvraag

Alle activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente mogen de geluidsnorm van 85 DBA niet overschrijden. Afwijkingen tot 95 DBA kunnen worden toegestaan, indien er op voorhand een aanvraag werd gedaan. Afwijkingen tot 100 DBA kunnen worden toegestaan bij evenementen in een tent of in openlucht, eveneens na voorafgaandelijke aanvraag.

De aanvragen tot afwijking van de geluidsnorm worden gedaan via het meldingsformulier 

 

Voor meer informatie, contacteer de milieudienst, voor afwijkingen op de normale regels, contacteer de evenementendienst