Aangifte van een wielerwedstrijd

Scroll naar

Aanvraag

Iedere melding van een wielerwedstrijd gebeurt bij de dienst evenementen het meldingsformulier 

Wielerwedstrijden worden gemeld bij de aanvang van elk kalenderjaar.

Iedere wielerwedstrijd, geheel of gedeeltelijk georganiseerd op het grondgebied van de gemeente, vereist een vergunning van de burgemeester.

Nadere toelichting omtrent een tijdelijk verkeersreglement, een plan met het parcours of andere kan steeds toegevoegd worden als een bijlage bij het meldingsformulier.

Het bewijs van verzekering dient steeds tijdig en voorafgaand aan de wedstrijd voorgelegd te worden.

Seingevers

Op advies van de lokale politie wordt aangeduid op welke plaatsen/kruispunten een seingever moet geplaatst worden. De organisatie ontvangt van de dienst evenementen een formulier waarop de identificatiegegevens van de seingevers moeten ingevuld worden. 

Het is belangrijk dat dit formulier ten laatste 10 dagen vóór de wielerwedstrijd bezorgd wordt aan het lokale politiecommissariaat van Zonnebeke - Langemarkstraat 8 -  8980 Zonnebeke  -  LC_zonnebeke@arroieper.be

PAS OP : een seingever moet ten minste 18 jaar oud en mag maximum 78 jaar oud zijn.