Beleidssubsidie sport

Scroll naar

De beleidssubsidie heeft als doel een kwaliteitsvolle begeleiding van sportverenigingen te ondersteunen. Het kadert ook in het aanbod en het bereiken van doelgroepen dat de sportvereniging voor ogen heeft. Het beloont clubs die nadenken over hun structuur en het financieel beleid van hun sportvereniging.

De aanvraag voor de beleidssubsidie dient voor 1 oktober van het betrokken jaar ingediend te zijn op de sportdienst.

Download hier het aanvraagformulier.
Download hier het reglement beleidssubsidie (GR 12 april 2021; publicatiedatum: 15 april 2021)