Impulssubsidie sport

Scroll naar

De impulssubsidie heeft als doel het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren die actief zijn in de lokale sportverenigingen.

De aanvraag voor de impulssubsidie dient voor 1 oktober van het betrokken jaar ingediend te zijn op de sportdienst

Download hier het aanvraagformulier.
Download hier het reglement impulssubsidie.