Jeugdsubsidies

Scroll naar

Het jeugdwerk kan genieten van volgende subsidies:

  • Basissubsidie: op basis van het aantal leden met een minimumsubsidie van €200.
  • Lokalensubsidie: tegemoetkoming voor de huur van een lokaal voor een jeugdvereniging voor het geval je geen gebruik kan maken van een gemeentelijk lokaal.
  • Subsidie voor vakantiekampen en meerdaagse uitstappen: toelage op basis van het aantal deelnemers, het aantal leiders en het aantal nachten van een kamp of weekend.
  • Subsidie voor bivakvervoer: toelage voor het vervoer van materiaal naar en van de bivakplaats.
  • Subsidie voor het volgen van een kader- of vormingscursus.
  • Subsidie voor de organisatie van culturele manifestaties voor de jeugd: beeldende kunst en podiumkunst.

Voorwaarden

Raadpleeg hier het reglement (GR 12 april 2021; publicatiedatum: 15 april 2021).

Aanvraag

Om een subsidie of een fiscaal attest te bekomen, moet je contact opnemen met de jeugddienst.