Vergunning voor een schieting

Scroll naar

Voor het afsteken van vreugdeschoten is de toelating van de burgemeester vereist.

Voorwaarden

  • Enkel het schieten met voetzoekers en gaskanons is toegelaten.
  • Het is ten strengste verboden gebruik te maken van mengsels van 'schietpoeder' of 'carbure' (bijvoorbeeld: mengsels van zwavel + kaliumchloraat).
  • Het afvuren mag niet gebeuren tussen 22.00u en 08.00u.
  • Huidige toelating moet drie dagen vóór de schieting uitgehangen worden aan een raam dat uitgeeft aan de straatkant op het adres waar de schieting zal plaatsvinden. De aanvraag moet dus geruime tijd op voorhand gebeuren.
  • De aanvrager moet alle nodige maatregelen nemen om eventuele ongevallen te voorkomen.
  • Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden door het afleveren van deze toelating.
  • De toelating moet steeds kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde diensten.
  • De toelating moet kunnen voorgelegd worden aan de leverancier en aan de lokale politie.

Aanvraag

Je mag je aanvraag richten tot het onthaal van het gemeentehuis, via onthaal@zonnebeke.be, telefoon of via het online formulier.

De vergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager in drievoud (één om te bewaren, één om uit te hangen, één voor de leverancier).

Een afschrift van de toelating wordt aan het lokale politiecommissariaat en aan de burgemeester bezorgd via de gemeentediensten.