Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Met dit formulier vraag je een vergunning aan voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Gegevens van de aanvrager

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Vul uw achternaam in.
Vul uw voornamen in.

Adres exploitatiezetel

Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummerletter.
Een postcode bestaat uit vier cijfers.
Vul uw woonplaats in
Vul hier je telefoon- of GSM-nummer in, bv. 056112233 of 0479112233
Vul hier je faxnummer in, bv. 056112233
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
*Gemeentelijke nieuwsbrief

Adres garages

Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummerletter.
Een postcode bestaat uit vier cijfers.
Vul uw woonplaats in
*Duid aan waarvoor je een vergunning aanvraagt (je mag meer dan één vakje aanduiden) en vul de bijhorende onderstaande vraag in.