Bevriezing van het kadastraal inkomen voor een periode van negen jaar (Federaal)

Scroll naar

Het kadastraal inkomen van woningen verhuurd via het SVK worden bevroren op het huidig niveau voor een periode van maximaal negen jaar, voor zover de woning blijvend verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor. De bevriezing van het kadastraal inkomen geldt voor een periode van negen jaar en dit zolang de woning aan een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. Ze blijft gelden zolang er geen algemene kadastrale perequatie (federale bevoegdheid) wordt doorgevoerd.

Onder vak III A ‘Belgische inkomsten’ mag dus gedurende negen jaar het oude niet-geïndexeerde KI worden ingevuld. Deze bevriezing van het KI heeft enkel repercussies voor de personenbelasting en niet voor de onroerende voorheffing. Het KI wordt immers wél herschat, zodat de Vlaamse belastingdienst die nieuwe KI gaat gebruiken als belastbare basis voor de onroerende voorheffing.

Aanvraag

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be