Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen (Federaal)

Scroll naar

Voorwaarden

Voor bouwaanvragen ingediend voor 1 januari 2013:

  • Belastingvermindering van 20% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E60.
  • Belastingvermindering van 40% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E40.

Je krijgt de vermindering in principe voor een periode van 10 jaar.

 

Voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2013:

Vanaf 1 januari 2013 wordt het financieel voordeel groter, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden ook strenger:

  • Belastingvermindering van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E50 (en een maximum E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014).
  • Belastingvermindering van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E30.

De vermindering geldt voor een periode van vijf jaar.

Aanvraag

De belastingplichtige moet deze vermindering niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet verrekend.

Meer info: www.onroerendevoorheffing.be

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be