Verzekering gewaarborgd wonen (Vlaams)

Scroll naar

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering voor personen die een hypothecaire lening hebben afgesloten voor de aankoop van een woning of verbouwingswerken aan die woning. De verzekering beschermt je gedurende 10 jaar: als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van jouw hypothecaire lening. Deze tegemoetkoming bedraagt maximum 500 euro per maand.

Aanvraag

Je kan de verzekering gewaarborgd wonen aanvragen nadat de eerste of de enige kapitaalsopname (= geldopname) van jouw hypothecaire lening heeft plaatsgevonden. De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de eerste of de enige kapitaalsopname van de lening.

Je kan de aanvraagformulieren verkrijgen via de woondienst of via www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be