Veldkapelletjes: premie renovatie (Gemeente)

Voorwaarden

  • Het veldkapelletje moet zich op grondgebied Zonnebeke bevinden.
  • Het mag geen vast onderdeel zijn van een groter gebouw (dus: geen kapelletjes die in de gevel ingewerkt of eraan vastgemaakt zijn).
  • De premie is bedoeld voor de opsmuk, verfraaiing van de bestaande kapelletjes als typische landschapselementen. De premie is dus niet bedoeld voor de bouw van nieuwe kapelletjes, tenzij het hier duidelijk gaat om een vervanging van een bestaande kapel.
  • De technische dienst doet de controle van de werken en geeft advies over het bedrag van de premie. Ook de eindevaluatie gebeurt door de technische dienst.
  • De werken moeten beëindigd zijn ten laatste drie maanden na de principiële goedkeuring voor het schepencollege.

Bijzonderheden

De premie bedraagt 50 % van de voorgelegde kostennota (van gebruikte materialen) of van de factuur (van gedane werken en/of gebruikte materialen) met een maximum van €500 per te renoveren kapelletje en tot uitputting van het krediet van het lopende begrotingsjaar.

Aanvraag

De aanvrager dient – minstens één maand vóór het begin van de werken - een schriftelijke aanvraag in bij de technische dienst. Bijvoegen: kleurenfoto van de bestaande kapel, een korte beschrijving van de werken én van de verwachte termijn van die werken. Indien de werken voor subsidie in aanmerking komen, krijg je een principiële goedkeuring van het schepencollege.

Wie een renovatiepremie ontving, kan pas ten vroegste na vijf jaar opnieuw een aanvraag indienen voor het verder en/of grondiger renoveren van dezelfde kapel.